[NL] +31 (0)33 72 111 00 info@assetfintech.com

Product investeerdersdoel

ALGEMENE PRODUCT DOELSTELLING

 

Vandaag de dag zijn ca. 90% van de beursorders algoritmisch of computergestuurd. Asset Fintech Ai TRADER Pro is een specifiek gebouwde software dat inspeelt op deze trend om automatisch te beleggen op basis van algoritme met hightech risico control management en machine learning. Tevens maakt Asset Fintech Ai TRADER Pro gebruik van op maat gemaakte trading infrastructuur, order routing systemen en algoritmes. Doel van deze software & hardware technologie, is om winsten te realiseren, die hoger liggen dan de gangbare beleggingsproducten, zoals fondsen of trackers enerzijds en het toepassen van een strikt risicobeheer anderzijds. Het risicobeheer gebeurt niet ten opzichte van een benchmark (uiteraard kan men vergelijkingen maken welke voor de hand liggend gebruikt worden), maar in absolute termen zoals maximum draw-down, dynamisch management van ordergroottes, hedging, etc. Door de combinatie van verschillende technieken streeft het Asset Fintech Ai TRADER Pro systeem naar hogere risico gewogen rendementen en ratio’s (zoals bijv. de Sharpe ratio, R/R ratio, Profit Factor, Recovery factor, etc.), dan gangbaar of gebruikelijk in de markt. De returns zijn in hoge mate niet gecorreleerd met deze van de klassieke financiële markten, wat deze strategie geschikt maakt voor diversificatie op verschillende financiële instrumenten en aanvulling van 1 tot 5% maximaal op een bestaande beleggingsportefeuille. Basis is longterm handel opgedeeld in dag- en swing handel waardoor er meer gehandeld wordt met gecumuleerd hogere volumes in stijgende maar ook dalende markten.

TRADING STIJL ANALYSE

Conform MiFID II risicogroep 7.

Handelt in zowel stijgende als dalende markten.

Trend volgend door volume en tick data verwerking.

Flexibele contractgrootte per instrument, afhankelijk van de karakter bewegingen in volatiliteit gemeten van een instrument.

Maximum trades per instrument toegestaan.

Grens uitgangspositie voor berekening max equity draw down (= vermogensgebruik) van ongeveer 10%.

Master account equity stop uit niveau = -50% van het balanstotaal.

Per instrument maximaal toelaatbare draw down bepaald door stop verlies positie.

Hiermee bereikt de software dat er tegelijk beperkt gehandeld kan worden met verschillende instrumenten.

Alle software producten hebben als uiteindelijk doel consistentie. Het algoritme heeft verschillende veiligheid niveaus ingebouwd.

De scoringfactor ligt dan ook per groep verschillend.

Note:

Voor Live resultaten kunt u onder het tabblad “Resultaten & kennisbank” bekijken in de website. Andere Live resultaten van het master account waar de software van handelsrekeningen door investeerders gekoppeld worden, kunnen op aanvraag getoond en geanalyseerd worden in een persoonlijk onderhoud, desgewenst met de financieel adviseur van een professioneel investeerder/belegger.

De opstart van de trading en het directe verloop van de te behalen cijfers hangt af van het tijdstip van aansluiting conform de dan aanwezige marktomstandigheden en volatiliteit.

ALGEMEEN

In trading gaat het NIET om hoe snel en hoog de behaalde winsten kunnen zijn. Het enige wat geldt in trading is, bij onverwachte momenten met grote bewegingen in de markt, dat het risico wordt beheerst. Belangrijk hierbij is de contractgrootte waardoor Equity Draw Down (vermogensverbruik) laag blijft, equity gebruik in negatieve stand t.o.v. de balans. Deze momenten zijn er altijd in de markt van beleggen waar het sentiment niet tegen op kan tegen de grote volumes. De markt bepaalt met name de grote spelers met inzicht in de diepte van de markt.

Denk aan; uitbraak van een oorlog, interveniëren (= bemiddelen) van centrale banken om belangrijke munten economisch te blijven ondersteunen (tegen gaan van mogelijke deflatie bijv. Japanse Yen), presidenten verkiezingen USA, Lyman debacle, Corona pandemie, industriële indicatoren resultaten M-to-M en Y-to-Y, waarvan de inflatie cijfers op dit moment hot zijn t.o.v. de rente besluiten van de centrale banken, dit zijn enkele voorbeelden.

INVESTORS PRIVILEGES

Eigen online bankrekening en handelsrekening op eigen naam bij een Zwitserse online bank.

Real-time dashboard voor alle administratieve informatie beschikbaar via de broker login.

Standaard volg settings.

Risico instelling staat op default.

Equity stop als maximaal toegestaan te gebruiken kapitaal met een automatisch stop uit bescherming met gelijktijdig een automatische ontkoppeling van de handelsrekening met de software.

De markt bepaalt het uiteindelijke resultaat in een bepaalde periode.

Langere tijdshorizon voor kapitaalplaatsing.

Samenwerkende partijen van Asset Fintech zijn gelicenseerd (geregistreerd en gereguleerd) door de diensten financiële markten in land van vestiging.

ASSET FINTECH SOFTWARE HANDELT ENKEL IN GENOTEERDE PRODUCTEN:

Hoofdzakelijk:

 • Valuta’s – Spot FX (voor nu alleen beschikbaar)
 • Spot metals
 • CFD metals
 • Futures
 • Aandelen
 • Indexen
 • Crypto

RISICOBEHEERSING

Strikte risicobeheersing in absolute termen (niet in relatieve termen zoals t.o.v. een benchmark) liggen aan de basis van de software. Ongeveer 50% van de algoritmes is gewijd aan risicobeheersing. Zo zijn er geautomatiseerde technische STOPS ingebouwd, is er een dynamische risicobeheersing welke rekening houdt met gerealiseerde resultaten, positie-groottes, volatiliteit, volumes, latency, liquiditeit en andere technische indicatoren. Naast alle hard- en software risicobeperkingen is het van groot belang dat er een continue visuele en manuele opvolging van de handel is ter controle van de programma’s en de marktontwikkelingen.

GEBRUIKTE TECHNIEKEN

 • Longterm measurements trading
 • Long/short posities
 • Hefboomtechnieken: diverse leverage mogelijkheden standaard is 1:30
 • Indekking– en risicobeheertechnieken
 • Eigen order routing infrastructuur
 • Gedragsanalyse van koersprofielen
 • Machine learning, auto optimalisatie learning, deep learning
 • Infrastructuur (hardware & software)
 • Detectie van digital footprints
 • Plaatsing van performante servers dicht bij de fysieke beurzen

SNELHEID

Asset Fintech software maakt op geen manier specifiek gebruik van ’latency technieken’. Juist het tegenovergestelde is veel belangrijker, een conventioneel systeem dat niet door andere financiële partijen wordt opgevat als gevaar voor eigen liquiditeiten. Bij elk component van onze technologie wordt rekening gehouden met dit aspect. Deze componenten zijn de codeertaal, lengte van de code, signaalsnelheid (van een koop en verkoop order), hardware, plaats waar de servers staan, etc.

Wel maakt Asset Fintech software gebruik van versnelde volume en tick data metingen waardoor in specifieke marktomstandigheden van hoog impact nieuws, koop- en verkooporders gemiddeld sneller dan normaal in enkele seconden voor een round trip (cyclus van koop- en verkoop). In de praktijk worden deze snelheden absoluut niet gebruikt om te handelen, wel om de markt te lezen en als input van de algoritmische modellen om zo een mogelijk competitief voordeel eruit te kunnen halen. Het tegenovergestelde voor open posities kan het ook gebruikt worden om sneller een positie te sluiten die een potentieel negatief resultaat zouden kunnen geven.

DIVERSIFICATIE

Asset Fintech software gebruikt technieken en handelt in markten die niet vaak op dezelfde manier gebruikt worden in klassiek vermogensbeheer en asset management. Valuta – Indexen – Metalen trading, zoals absolute risico beheersingstechnieken, long-  en short posities, hedging methodiek, worden op een unieke wijze gecombineerd. Dit alles maakt dat de rendementen van het Asset Fintech programma niet noodzakelijk gecorreleerd is met deze van klassieke beursindexen, waardoor het een ideaal instrument is voor diversificatie en aanvulling op een bestaande beleggingsportefeuille voor professionelen. Voor veel producten die er zijn in het klassieke aanbod kan men vaak alleen maar kooporders verwerken, zie standaard index methodieken en de crypto markten.

Asset Fintech richt zich niet op de crypto markten aangezien er geen officiële onderliggende waarde aanwezig is en deze markten uitsluitend beheerst worden door opgedrongen sentiment. Asset Fintech denkt dat de toekomst van de huidige cryptovormen ook geen lang leven beschoren zijn wanneer de digitale munten van de centrale banken gelanceerd zijn.

MARKTEN WAAROP ASSET FINTECH SOFTWARE VANDAAG KAN HANDELEN

 Valutasoorten:         EURUSD – EURCAD – EURJPY – GBPUSD –GBPJPY – USDCAD – USDJPY

Metalen:                    Gold – Silver

Indexen:                    AEX – S&P500 – DAX – NASDAQ – DJ – CMI

RISICOGRAAD

De risicograad van Asset Fintech software wordt gecategoriseerd als hoog risico risicograad 7 in de groep complexe producten van MiFID II wetgeving.

Voor de bepaling van deze risicograad werd enkel rekening gehouden met het type instrumenten waarin men kan handelen en de hefboom die gebruikt wordt en niet met de risico-gewogen ratio’s, zoals Sharpe, Sortino ratio’s, etc zoals vaak gebruikt in klassiek vermogensbeheer. Deze ratio’s kunnen wel berekend worden en enkele worden weergegeven in de resultaten.

Soorten mogelijke risico’s (niet limitatieve opsomming): marktrisico, aandelenrisico, valutarisico, illiquiditeit risico’s, risico’s gekoppeld aan afgeleide producten, risico’s door hefboomwerking (leverage).

Risico’s verbonden aan beleggingen in speculatieve effecten, volatiliteitsrisico, tegenpartijrisico’s, risico’s i.v.m. technische infrastructuur, IT en algoritmes, risico verbonden aan discretionair beheer, risico van kapitaalverlies, psychologische risico’s, etc.

De risico’s in de software worden beter gecontroleerd door middel van aangepaste contractgrootte in verhouding tot het beschikbare kapitaal op het moment dat er geen positie inname is en juist veel belangrijker meer gelet op het moment van bestaande lopende posities waardoor automatisch de contractgrootte kleiner wordt om risico’s te beperken. Er wordt bij deze software dus goed gelet op equity gebruik en equity standen.

POTENTIËLE INVESTEERDERSPROFIEL

De software staat enkel ter beschikking voor gekwalificeerde professionele beleggers, evenals institutionele en professionele investeerders/beleggers.

Het betreft hier uw eigen rekening, privaat of zakelijk met uw eigen beheer in kapitaal- en risico toleranties.

Minimaal investeringsbedrag voor opening eigen handelsrekening € 100.000,–.

Voor optimale resultaten heeft de investeerder een langere tijdshorizon voor kapitaal plaatsing voor ogen. De belegger houdt rekening met een maximaal belegd bedrag van 5% van het beschikbare vermogen in complexe producten zoals met o.a. Asset Fintech software wordt aangeboden.

Alle hard- en software faciliteiten zijn aanwezig en worden tegen een vast percentage van de gerealiseerde winst automatisch geïncasseerd op basis van No cure, No pay onder High Water-Mark, vastgelegd in een transparante overeenkomst.

ALGEMENE INFORMATIE

Deze informatie en meer uitgebreid kunt u vinden op de website van Asset Fintech. Indien u meer wenst te weten dan kunt u ons bellen of een e-mail sturen: info@assetfintech.com

Een persoonlijk onderhoud inplannen op kantoor of op locatie behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Zie website voor contact informatie.

DISCLAIMER

De informatie, publicaties en andere gegevens in deze informatienota zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Er werd de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de gegeven informatie, daarbij gebruik makend van bronnen die betrouwbaar geacht worden en die gekozen werden met de gepaste zorgvuldigheid en voorzichtigheid. Niettemin wordt er geen enkele expliciete of impliciete garantie over de volledigheid, exactheid en actualiteit van de geboden informatie geboden. Deze informatie is opgemaakt voor gekwalificeerde beleggers.

De informatie is ter beschikking gesteld met de bedoeling u te informeren over de belangrijkste kenmerken van Het Asset Fintech software programma. Deze informatie dient niet begrepen te worden als een uitnodiging, aanbod, beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling in de zin van de wet financieel toezicht.

De informatienota houdt geen rekening met individuele beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de bijzondere behoeften van individuele gebruikers. De financiële instrumenten die in deze informatie worden voorgesteld, zijn niet noodzakelijkerwijs gepast of geschikt als beleggingsinstrument voor iedere gebruiker. Het is aan de gebruiker om deze informatie te toetsen met zijn beleggingsadviseur of andere, inclusief voor het fiscale luik. Historische prestaties van de in de informatie voorgestelde financiële instrumenten vormen op geen enkele manier een garantie of een indicatie voor toekomstige prestaties van de financiële instrumenten. Dit document is NIET gecontroleerd door de diensten financiële autoriteiten of andere regulatoren en is enkel ter informatieve titel. Deze informatie mag niet publiekelijk verspreid worden.

Voor het bepalen van deze risicograad werd enkel rekening gehouden met het type instrumenten waarin men kan handelen en de hefboomwerking die gebruikt wordt en niet met de risico gewogen ratio’s, zoals Sharpe, Sortino ratio’s, enz. zoals vaak gebruikt in traditionele Vermogensbeheer. Deze verhoudingen kunnen worden berekend.

Soorten mogelijke risico’s (niet-uitputtende lijst): marktrisico, aandelenrisico, valutarisico, illiquiditeitsrisico’s, risico’s verbonden aan afgeleide producten, risico’s als gevolg van hefboomwerking. Risico’s verbonden aan beleggen in speculatieve effecten, volatiliteitsrisico, tegenpartijrisico’s, risico’s verbonden aan technische infrastructuur, IT en algoritmen, risico verbonden aan discretionair beheer, risico op kapitaalverlies, psychologische risico’s, enz.

De risico’s in de software worden beter beheerst door middel van een aangepaste contractgrootte in relatie tot het beschikbare kapitaal op het moment dat er geen positie is. Nog belangrijker gezien de tijd van bestaande huidige posities, waardoor de contractgrootte automatisch wordt verkleind om te mitigeren risico te limiteren. Deze software besteedt daarom veel aandacht aan het gebruik van eigen vermogen en de deel posities.

Eenspan 18H

3897 AL Zeewolde

Nederland

+31 (0)33 72 111 00

info@assetfintech.com

De strategieën van ASSET FINTECH software series vallen conform de MiFID II classificatie

in de hoogste risicogroep van beleggingsproducten, categorie 7.