[NL] +31 (0)33 72 111 00 info@assetfintech.com

Product eigenschapssheet

PRODUCT EIGENSCHAPPEN OVERZICHT ASSET FINTECH SOFTWARE

Essentieel informatieblad betreft software karakter eigenschappen

Asset Fintech is geen makelaar, investeringsmaatschappij of vermogensbeheerder. Asset Fintech levert eigen ontwikkelde software voor financiële investeringen met de daarbij behorende diensten en software advies. Dit productblad biedt belangrijke informatie voor beoordeling en controle op afstemming met de horizon van de gebruiker en het beheer van kapitaalgroei en tolerantie voor activarisico’s. Door gebruik te maken van de software kan Asset Fintech in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

Kennisgeving

Margin FX- en CFD-producten, met potentiële hefboomwerking, worden beschouwd als zeer speculatieve producten en brengen een aanzienlijk hoger risico met zich mee in vergelijking met producten zoals aandelen. Beleg alleen in margin-FX- en CFD-producten als u de risico’s volledig begrijpt. Handelen in marge-FX- en CFD-producten kan mogelijk leiden tot een totaal verlies aan belegging of zelfs meer. Zorg ervoor dat u alleen risicokapitaal gebruikt. Voordat u begint met het uitvoeren van margin FX- en CFD-transacties, dient u een onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen over de financiële, juridische en fiscale implicaties. Zorg ervoor dat dit past bij uw doelen, behoeften en omstandigheden. Zorg ervoor dat u uw risico spreidt over verschillende markten en/of producten, maar ook over verschillende aanbieders en/of beheerders. Zo wordt uw portefeuille op een verantwoorde manier en in lijn met de genomen risico’s beheerd.

Dit document geeft u essentiële informatie over deze strategieën. Dit is GEEN marketingmateriaal. De verstrekte informatie is wettelijk verplicht en bedoeld om meer inzicht te geven in de aard en bijbehorende risico’s van deze strategieën. We raden u aan deze informatie te lezen om een ​​weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het al dan niet gebruiken van de software.

DOELSTELLINGEN EN BELEID – ASSET FINTECH software streeft naar het behalen van het hoogst mogelijke rendement binnen dit segment van strategieën op basis van bijv. steun- en weerstandsniveaus en dagelijks verhandelde volumes met tickdata. Het structureren van de klantenportefeuille gebeurt voornamelijk via een KYC-analyse bij de broker/bank/beurstoegang die gebaseerd is op bepaalde criteria zoals beleidstransparantie en strategieconformiteit.

Dit overzicht van product kenmerken is alleen van toepassing op de strategieën ASSET FINTECH software.

ASSET FINTECH software is een volledig geautomatiseerd handelssysteem voor financiële instrumenten in zeer volatiele markten. De werking is gebaseerd op fix (financial instrument exchange) en API (Application Protocol Interface) technieken.

Alle ASSET FINTECH software strategieën nemen automatisch posities in via het algoritme (automatisch systeem) op basis van cyclushandel via stop-aankoop- en stop-verkooporders. Strategieën zijn dynamisch en hebben een vast doel om altijd een bepaald winstniveau te bereiken. Dit dynamische winstniveau kan soms worden beperkt door andere marktomstandigheden, slippage en spreadverbreding. De software bevat speciale modules die dit soort situaties kunnen beheersen en tot een minimum kunnen beperken. De geautomatiseerde handelssystemen van ASSET FINTECH software zijn price-action strategieën die kunnen worden gecategoriseerd als producten op korte tot middellange termijn. ASSET FINTECH software systemen zijn het meest actief in een markt die zich in een specifiek bereik beweegt. De geautomatiseerde systemen presteren minder tijdens weinig volatiele markten. Het aantal ingenomen posities hangt volledig af van de volatiliteit van de markt. Het genomen risico wordt beperkt door een geavanceerd geldbeheersysteem. De belangrijkste doelstelling is het bereiken van een goede risico-opbrengstverhouding, een laag verliesniveau, een laag verbruik van het eigen vermogen en een betere constante winststroom.

De systemen genereren winsten en verliezen  tijdens normale en volatiele marktomstandigheden. Elk verhandeld instrument heeft zijn eigen parameterinstelling voor specifieke marktomstandigheden door regelmatig te optimaliseren.

Achter de schermen houden gekwalificeerde personen constant toezicht op de handel, de software en de hardware bij Asset Fintech. Er worden voortdurend logbestanden gegenereerd door het systeem, waarmee Asset Fintech de prestaties en data kwaliteit van de strategieën kan controleren.
De software is eigendom van Hinderink Beheer BV. Asset Fintech maakt geen gebruik van systemen van derden. ASSET FINTECH software systemen worden ontwikkeld door professionele handelaren en IT-specialisten met ruime ervaring en kennis van de financiële markten. Maandelijkse en jaarlijkse rendementen, inclusief bijbehorende ratio’s en grafieken, kunnen worden bestudeerd met de link in de website of zijn op aanvraag verkrijgbaar. ASSET FINTECH software strategieën hebben een strikte criteriaketen voor het selecteren van brokers/banken/beursbedrijven die de beste digitale technologieën binnen de financiële sector bieden. Brokers en banken zijn volledig gereguleerd en zijn geregistreerd bij de financiële toezichthouders van elk gevestigd land.

ASSET FINTECH software, Ai TRADER PRO – 3 in 1 strategie

RISICO TYPE

standaard (standaard vanaf start)

POTENTIEEL MAANDELIJKS RENDEMENT

Gemiddelde range -3.00 tot 5.00% per trade

 • Tijdig terugboeken van een deel van de gemaakte winsten, is een onderdeel van het managen van uw investering.
 • Investeren met een langere horizon zullen de beste resultaten geven.

De strategieën van ASSET FINTECH software series vallen conform de MiFID II classificatie in de hoogste risicogroep van beleggingsproducten, categorie 7.

 

Profiel ASSET FINTECH software

 • Live start strategie (lancering januari 2023 – update datum op aanvraag)
 • Handelsgroepen (valuta – metalen – grondstoffen – aandelen – indices)
 • Handelstype (korte, middellange en lange termijn non-stop cycli van koop- of verkooporders)
 • Handelsdata
 • Gemiddelde transacties per maand (ongeveer 28)
 • Risico per transactie VARIABEL
 • Aanpasbaar voor institutionele partijen (risico- en margeparameters kunnen naar wens worden ingesteld)
 • Hefboomwerking (hefboomwerking is afhankelijk van de partij die de order uitvoert, maar is bij voorkeur 1:30 maar hoger kan ook)
 • Handelsparen (beperkt) standaard 11 paren, maximaal 26 paren
 • Verwacht risico/rendement (volgens huidige statistieken)
 • Minimum referentie startkapitaal € 100.000,–
 • Maximaal toegestane hoeveelheid verhandeld kapitaal (geen limiet)
 • Kapitaalbescherming onder controle door broker
 • Stop-uit niveau gecontroleerd door het systeem
 • Marge niveau gecontroleerd door het systeem van de broker)
 • Draw Down vanaf start (in principe ligt de norm maximaal rond 5% maar uitzonderingen kunnen voorkomen)
 • Volatiliteit van het saldo (afhankelijk van de markt volatiliteit) beoogde maximum 10%

Risico en rendementsprofiel

 • Hoger risico = potentieel hoger rendement
 • Lager risico = potentieel lager rendement

De resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare indicatie over risico en rendement in de toekomst. De risico- en rendementsindicator worden constant geëvalueerd en kunnen dus verhoogd of verlaagd worden. Het laagste aantal betekent niet dat de investering volledig risicoloos is. Het geeft echter wel aan, vergeleken met hogere aantallen, dat dit product normaal gesproken een lager maar beter voorspelbaar rendement biedt. Het getal geeft zowel het potentiële rendement van de strategie aan als het bijbehorende risico in een omgeving met een hoog risico. Hoe hoger het getal, hoe hoger het potentiële rendement, maar ook hoe minder voorspelbaar het rendement zal zijn. Verliezen zijn mogelijk. Het aantal wordt berekend vanuit het perspectief van de huidige ervaring op de publicatiedatum van dit product kenmerkenoverzicht. De betekenis van een rendementsindicator van 3 voor deze strategie: 3 geeft aan dat deze strategie ernaar streeft een standaardrisico te compenseren met een gemiddeld rendement op het startkapitaal en daarom een ​​investering met een gemiddeld risico is. Deze doelstelling verhoogt het risico vanwege de markt volatiliteit die verband houdt met de strategie. Een belegging in deze strategie betekent ook een matig inflatierisico, geen bescherming tegen de toename van dit inflatierisico en geen kapitaalbescherming.

De strategieën van ASSET FINTECH software series vallen conform de MiFID II classificatie in de hoogste risicogroep van beleggingsproducten, categorie 7.

Leveranciers

 • Software leverancier (Asset Fintech BV)

Algemene informatie

Verantwoordelijke uitgever

Eventueel niet ander genoemde product kenmerken kunnen aangevraagd worden per e-mail info@assetfintech.com. Asset Fintech verklaart de informatie in dit document van product kenmerken juist en volledig te zijn waarbij eventuele omissies geen invloed hebben op de inhoud. Asset Fintech kan aanpassingen en aanvullingen uitvoeren zonder voorafgaande melding. Wij raden u daarom aan regelmatig de overzichtsdocumenten met product kenmerken te raadplegen.

Alle praktische informatie ten aanzien van Asset Fintech kan teruggevonden worden op website.

Eenspan 18H

3897 AL Zeewolde

Nederland

+31 (0)33 72 111 00

info@assetfintech.com

De strategieën van ASSET FINTECH software series vallen conform de MiFID II classificatie

in de hoogste risicogroep van beleggingsproducten, categorie 7.